Παρουσίαση της στολής χημικής προστασίας από τον κ. Ιωάννη Ρέτσιο της Draeger Hellas A.E.