Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Αερολιμένα Καβάλας "Μέγας Αλέξανδρος"
KVA ARFF Vehicles